• Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p dthu 26/10/2020 3 0

 • Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Bài viết tập trung mô tả các dạng tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, từ đó dựa trên những khảo sát thực tế cho thấy khối tài sản này đã được khai thác thế nào trong các doanh nghiệp. Một số gợi ý về quản trị tài sản trí tuệ hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo dựng và duy trì những lợi thế cạnh tranh (dựa...

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh lên sự gắn kết của người tiêu dùng trong bán lẻ đa kênh tại Việt Nam

  Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh lên sự gắn kết của người tiêu dùng trong bán lẻ đa kênh tại Việt Nam

  Nghiên cứu này kiểm chứng khung lý thuyết về ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh bán lẻ cảm nhận đến sự gắn kết của người tiêu dùng trong bối cảnh ngành bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng tại Việt Nam.

   10 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi

  Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi

  Bài viết sử dụng lý thuyết trò chơi làm công cụ phân tích hành vi tín nhiệm cá nhân trong các giao dịch kinh tế. Trước tiên, mô hình trò chơi một lần và trò chơi lặp lại được thiết lập để phân tích hành vi ứng xử trong các giao dịch giữa các cá nhân với nhau.

   7 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Sự tác động của nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng đến sự gắn kết của nhân viên tại các công ty truyền thông trên địa bàn Tp. HCM

  Sự tác động của nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng đến sự gắn kết của nhân viên tại các công ty truyền thông trên địa bàn Tp. HCM

  Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công việc, bao gồm: Sự nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách khảo sát trực tuyến với đối tượng là các nhân viên thuộc các công ty truyền thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí...

   10 p dthu 26/10/2020 3 0

 • Bàn về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh và vấn đề chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

  Bàn về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh và vấn đề chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

  Trong phạm vi bài viết, tác giả nêu ra những đặc điểm của hộ kinh doanh, từ đó, phân tích những lợi thế của hộ kinh doanh so với doanh nghiệp và ngược lại. Đồng thời, tác giả trình bày những đóng góp cũng như hạn chế của hộ kinh doanh trong nền kinh tế, phân tích các vướng mắc về mặt pháp lý trong việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

   6 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Ví dặm xứ Nghệ từ truyền thống đến hiện đại

  Ví dặm xứ Nghệ từ truyền thống đến hiện đại

  Bài viết đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát triển ví dặm theo nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn phát triển, truyền thống và hiện đại, dân tộc với nhân loại.

   6 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Hiện tượng nối âm trong bài hát tiếng Anh

  Hiện tượng nối âm trong bài hát tiếng Anh

  Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu và chỉ ra các khác biệt giữa hiện tượng nối âm trong các bài hát tiếng Anh so với hiện tượng nối âm trong hoạt động giao tiếp bằng lời thông thường. Bài viết cũng đề xuất những điểm người dạy cần lưu ý khi sử dụng các bài hát để dạy về hiện tượng nối âm.

   6 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Bản sắc người Nghệ - nhìn từ dân ca Ví, Giặm

  Bản sắc người Nghệ - nhìn từ dân ca Ví, Giặm

  Bằng lý thuyết phương ngữ học, bản sắc văn hóa, biến đổi văn hóa, từ các yếu tố địa lý, lịch sử, tính cách con người xứ Nghệ và phương ngữ Nghệ - Tĩnh với tư cách là một tiểu vùng văn hóa (cultural subregion), bài viết đã tìm hiểu sự thể hiện bản sắc văn hóa của con người xứ Nghệ ở một phương diện sáng tạo nghệ thuật đặc sắc...

   14 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Kỹ Thuật Bel Canto trong đào tạo thanh nhạc Việt Nam

  Kỹ Thuật Bel Canto trong đào tạo thanh nhạc Việt Nam

  Ngày nay, công tác đào tạo thanh nhạc ở Việt Nam trên cơ sở kết hợp kỹ thuật bel canto với nghệ thuật hát truyền thống Việt Nam được áp dụng từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Đây là sự phối hợp ứng dụng khoa học giữa kỹ thuật thanh nhạc với ngữ âm tiếng Việt và trở thành nguyên tắc trong đào tạo thanh nhạc chính thống ở nhà trường.

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Tìm hiểu nguồn gốc hát Ví của xứ Nghệ xét trong mối quan hệ với “Việt ca”

  Tìm hiểu nguồn gốc hát Ví của xứ Nghệ xét trong mối quan hệ với “Việt ca”

  Bằng việc phối hợp các điểm nhìn từ ngôn ngữ - lịch sử - văn hóa để xem xét mối quan hệ giữa “Việt ca” và hát Ví của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay, chúng tôi nhận thấy một số điểm tương đồng về cách thực hành, lối đặt lời hát, cách biểu hiện cảm xúc của người hát… giữa hai di sản này. Qua đó có thể thấy...

   8 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay

  Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay

  Nghiên cứu đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu, phương pháp điền dã dân tộc học.

   13 p dthu 26/10/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số