• Ebook Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo (Quyển II): Phần 1

  Ebook Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo (Quyển II): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo" trình bày các nội dung: Phương pháp hình thành các biểu tượng về tập hợp số và số đếm, phương pháp hình thành các biểu tượng về kích thước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Ebook Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo (Quyển II): Phần 2

  Ebook Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo (Quyển II): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp hình thành biểu tượng về hình dạng, phương pháp hình thành các biểu tượng về định hướng trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p dthu 26/06/2022 1 0

 • Ebook Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ tư): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non" gồm có 2 chương, trình bày các nội dung: Những vấn đề chung, vai trò của văn học thiếu nhi đối với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Ebook Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ tư): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần cuốn sách "Giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non bằng văn học dành cho thiếu nhi" cung cấp tới người đọc các nội dung: Văn học thiếu nhi ở trường mầm non, giới thiệu một số tác phẩm văn học thiếu nhi phù hợp với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học được biên soạn với 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học, sinh lý máu và tuần hoàn, sinh lý hệ tiêu hóa, sinh lý hô hấp, trao đổi chất và năng lượng, sinh lý bài tiết và sinh dục. Mời các bạn cùng...

   98 p dthu 26/06/2022 1 0

 • Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 2 gồm có những chương cụ thể sau: Chương 7 các tuyến nội tiết, chương 8 sinh lý vận động, chương 9 sinh lý thần kinh, chương 10 cơ quan phân tích, chương 11 sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p dthu 26/06/2022 1 0

 • Ebook Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non: Phần 2

  Ebook Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non" cung cấp cho người đọc các kiến thức chương 3 - Hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường mầm non hòa nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Ebook Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non: Phần 1

  Ebook Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non, giáo dục hòa nhập bậc học mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 1

  Cuốn "Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi" được biên soạn nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về các trò chơi và phương pháp tổ chức hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo chơi những trò chơi đó. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   100 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 2

  Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục" trình bày các nội dung: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 4-5 tuổi, hoạt động thể dục dành cho trẻ 5-6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 1

  Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 1

  Cuốn "Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục" được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 18 - 36 tháng tuổi, hoạt động thể dục dành cho trẻ 3-4 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p dthu 26/06/2022 0 0

 • Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 2

  Tất cả các trò chơi được giới thiệu trong cuốn sách "Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi" đều được phổ biến rộng rãi trong các trường mẫu giáo ở nhiều địa phương và được các bé ưa thích, mỗi trò chơi đều có đặc trưng riêng và có vị trí nhất định trong sự phát triển của trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p dthu 26/06/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số