• Bài giảng Hóa đại cương: Dung dịch - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Dung dịch - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng về dung dịch cung cấp cho người học những kiến thức về: Khái niệm về dung dịch; Dung dịch rất loãng chất không điện ly, không bay hơi và các tính chất; Dung dịch chất điện ly; Cân bằng ion của nước trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   86 p dthu 28/08/2021 12 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản của nhiệt phản ứng, các đại lượng nhiệt động, phương trình nhiệt hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   88 p dthu 28/08/2021 12 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Phương pháp Orbital phân tử (Molecular Orbital - MO) - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Phương pháp Orbital phân tử (Molecular Orbital - MO) - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Liên kết cộng hóa trị theo phương pháp MO, quan niệm của phương pháp MO, các luận điểm cơ sở của phương pháp MO, điều kiện các AO tham gia tổ hợp tuyến tính,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   36 p dthu 28/08/2021 10 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Cấu tạo nguyên tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Cấu tạo nguyên tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo cơ học lượng tử, nguyên tử nhiều electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p dthu 28/08/2021 11 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc electron nguyên tử và sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn.

   50 p dthu 28/08/2021 11 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Nội dung chính của bài giảng gồm: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   76 p dthu 28/08/2021 11 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Cân bằng hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Cân bằng hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cân bằng hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng một chiều (phản ứng hoàn toàn), định luật tác dụng khối lượng, nhận xét về trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng cho phản ứng đồng thể, phản ứng dị pha, thay đổi hệ số tỉ...

   27 p dthu 28/08/2021 11 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Điện hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Điện hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, cách tiến hành phản ứng oxy hoá khử, nguyên tố Galvanic và điện cực, cấu tạo và hoạt động nguyên tố Ganvanic, các loại điện cực, thế điện cực,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   49 p dthu 28/08/2021 11 0

 • Ebook Những câu hỏi nâng cao rèn luyện kĩ năng giải toán môn Toán: Phần 2

  Ebook Những câu hỏi nâng cao rèn luyện kĩ năng giải toán môn Toán: Phần 2

  Phần 2 của ebook Những câu hỏi nâng cao rèn luyện kĩ năng giải toán môn Toán gồm có các chuyên đề về hình học không gian, phương pháp tọa độ trong không gian. Ngoài ra trong phần này còn có một số bài tập tự luyện nhằm giúp các bạn học sinh có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết để thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p dthu 26/02/2021 45 1

 • Ebook Những câu hỏi nâng cao rèn luyện kĩ năng giải toán môn Toán: Phần 1

  Ebook Những câu hỏi nâng cao rèn luyện kĩ năng giải toán môn Toán: Phần 1

  Cuốn sách "Những câu hỏi nâng cao rèn luyện kĩ năng giải toán môn Toán" được biên soạn dựa trên các bài toán trong các đề thi thử trên cả nước, từ các nhóm học tập trên facebook. Trong mỗi bài toán, nhóm biên soạn luôn đưa ra những hướng dẫn giải chi tiết. Thêm vào đó, những kiến thức mới, nằm ngoài sách giáo khoa cũng được đưa vào nhằm giúp...

   106 p dthu 26/02/2021 43 1

 • Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 2

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Giải tích mạng bằng phương trình căn bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến thế và mạch lọc, mạch điện và phương trình vi phân, ảnh hưởng của phương trình căn bản vào sự phân bố trên lưới điện, giải tích mạch điện bằng Simulink. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   126 p dthu 27/01/2021 57 1

 • Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 1

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 1

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mạch và các định lý phân giải mạch, phương pháp phân rã mạng điện, giải tích mạch điện bằng phương trình căn bản, biến đổi Laplace,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p dthu 27/01/2021 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số