• Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 1

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 1

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 1 có nội dung trình bày về phép tính vi phân hàm nhiều biến số; hàm số nhiều biến; giới hạn hàm hai biến; đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến số; quan hệ giữa đạo hàm theo phương và đạo hàm riêng; tích phân bội; tích phân phụ thuộc tham số; tích phân kép; tích phân bội ba;... Mời các bạn...

   75 p dthu 25/04/2022 12 2

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 2

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về tích phân đường và mặt; tích phân đường loại một và tích phân đường loại hai; tích phân mặt loại một; tích phân mặt loại hai; phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình vi phân cấp 2; hệ phương trình vi phân;... Mời các bạn...

   72 p dthu 25/04/2022 16 2

 • Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Nội dung của ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học này trình bày về cấu trúc hóa học của DNA, phương pháp ly trích DNA, phương pháp làm AGAROSE GEL, phương pháp trích ly DNA, đánh giá số lượng DNA, phương pháp chụp hình GEL;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   108 p dthu 21/01/2022 19 0

 • Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Quyển sách này giới thiệu một số phương pháp cơ bản của công nghệ sinh học trong phòng thí nghiệm, áp dụng trong các lĩnh vực sinh học, di truyền, chăn nuôi, chọn giống và y học, tiến hành thí nghiệm có cơ sở theo các bước tuần tự, để rút ngắn thời gian trong nghiên cứu và có kết quả mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   111 p dthu 21/01/2022 16 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Dung dịch - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Dung dịch - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng về dung dịch cung cấp cho người học những kiến thức về: Khái niệm về dung dịch; Dung dịch rất loãng chất không điện ly, không bay hơi và các tính chất; Dung dịch chất điện ly; Cân bằng ion của nước trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   86 p dthu 28/08/2021 53 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản của nhiệt phản ứng, các đại lượng nhiệt động, phương trình nhiệt hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   88 p dthu 28/08/2021 45 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Phương pháp Orbital phân tử (Molecular Orbital - MO) - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Phương pháp Orbital phân tử (Molecular Orbital - MO) - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Liên kết cộng hóa trị theo phương pháp MO, quan niệm của phương pháp MO, các luận điểm cơ sở của phương pháp MO, điều kiện các AO tham gia tổ hợp tuyến tính,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   36 p dthu 28/08/2021 45 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Cấu tạo nguyên tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Cấu tạo nguyên tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo cơ học lượng tử, nguyên tử nhiều electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p dthu 28/08/2021 47 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc electron nguyên tử và sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn.

   50 p dthu 28/08/2021 48 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Nội dung chính của bài giảng gồm: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   76 p dthu 28/08/2021 46 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Cân bằng hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Cân bằng hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cân bằng hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng một chiều (phản ứng hoàn toàn), định luật tác dụng khối lượng, nhận xét về trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng cho phản ứng đồng thể, phản ứng dị pha, thay đổi hệ số tỉ...

   27 p dthu 28/08/2021 48 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Điện hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Điện hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, cách tiến hành phản ứng oxy hoá khử, nguyên tố Galvanic và điện cực, cấu tạo và hoạt động nguyên tố Ganvanic, các loại điện cực, thế điện cực,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   49 p dthu 28/08/2021 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số