• Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức doanh nghiệp thương mại, tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại, quy hoạch diện tích cửa hàng và kho hàng, thiết bị thương mại, nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng và xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   167 p dthu 26/10/2020 10 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Hợp đồng mua bán hàng hóa, nghiệp vụ kho, bao bì và nghiệp vụ bao bì hàng hóa, nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa, quảng cáo thương mại, nghiệp vụ bán hàng và phục vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p dthu 26/10/2020 9 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường, quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại,... Mời các bạn cùng tham...

   149 p dthu 26/10/2020 10 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho...

   204 p dthu 26/10/2020 9 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dthu 26/10/2020 4 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dthu 26/10/2020 3 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p dthu 26/10/2020 3 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong KHKD, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p dthu 26/10/2020 3 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết phải lập KHKD, quá trình lập một bản KHKD, tổ chức và triển khai việc lập KHKD. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p dthu 26/10/2020 3 0

 • Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa

  Bài viết tập trung mô tả các dạng tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, từ đó dựa trên những khảo sát thực tế cho thấy khối tài sản này đã được khai thác thế nào trong các doanh nghiệp. Một số gợi ý về quản trị tài sản trí tuệ hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo dựng và duy trì những lợi thế cạnh tranh (dựa...

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số