• Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nhận thức của giáo viên mầm non về cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nhận thức của giáo viên mầm non về cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Nhận thức của giáo viên mầm non về cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non" được nghiên cứu nhằm xác định thực trạng nhận thức của GVMN về cách tiếp cận tích hợp trong GVMN và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của GVMN về cách tiếp cận tích hợp trong GVMN. Để hiểu rõ hơn nội dung tài...

   113 p dthu 29/07/2017 232 5

 • Hoạt động truyền thông Marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

  Hoạt động truyền thông Marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

  Bài viết này trình bày một số nội dung sau: Vai trò truyền thông marketing trong hoạt động thông tin - thư viện, thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, một số nhận xét về hoạt động của trung tâm. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   8 p dthu 24/03/2016 192 1

 • Phát triển nhân lực thông tin – thư viện và một số vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn lực thông tin thư viện tại Lào hiện nay

  Phát triển nhân lực thông tin – thư viện và một số vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn lực thông tin thư viện tại Lào hiện nay

  Từ nghiên cứu lý luận về nguồn nhân lực thông tin, thư viện nói chung bài viết đã phân tích làm rõ thực trạng nguồn nhân lực thông tin, thư viện tại Lào hiện nay và những vấn đề đặt ra, trên cơ sở đó bài viết đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm phát triển nguồn nhân lực thông tin, thư viện đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển khoa...

   7 p dthu 24/03/2016 150 1

 • Văn hóa giao tiếp trong thư viện một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Văn hóa giao tiếp trong thư viện một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Văn hóa giao tiếp (VHGT) trong môi trường thư viện đại học (TVĐH) đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiện với bạn đọc, nâng cao khả năng thu hút bạn đọc và chất lượng phục vụ của thư viện. Bài viết trình bày kết quả của việc tìm hiểu thực trạng VHGT giữa cán bộ thư viện (CBTV) và sinh viên (SV) tại một số TVĐH...

   7 p dthu 24/03/2016 172 1

 • Thông tin và nghiên cứu khoa học

  Thông tin và nghiên cứu khoa học

  Bài viết trình bày nội dung bản chất thông tin của quá trình nghiên cứu khoa học. Nêu vai trò của nguồn lực thông tin trong hoạt động nghiên cứu. Phân tích mối quan hệ qua lại giữa người cán bộ thông tin với cán bộ nghiên cứu trong không gian của môi trường hoạt động thông tin khoa học.

   8 p dthu 24/03/2016 168 2

 • Chiến lược Marketing đối với hoạt động thông tin thư viện

  Chiến lược Marketing đối với hoạt động thông tin thư viện

  Bài viết "Chiến lược Marketing đối với hoạt động thông tin thư viện" hướng đến chia sẻ các thông tin về chiến lược Marketing đối với hoạt động thông tin thư viện. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   11 p dthu 24/03/2016 212 2

 • Pháp luật về quản lý tài liệu điện tử và thực trạng quản lý tài liệu điện tử khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  Pháp luật về quản lý tài liệu điện tử và thực trạng quản lý tài liệu điện tử khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  Với sự hỗ trợ của internet và các thiết bị công nghệ thông tin, tài liệu điện tử trở thành nguồn thông tin thuận lợi cho việc tiếp cận, chuyển nhận thông tin. Cùng với đó, tài liệu điện tử và các giao dịch điện tử đã bắt đầu được ứng dụng vào hoạt động quản lý điều hành, trao đổi thông tin của các cơ quan tổ chức và cá nhân. Bài...

   9 p dthu 24/03/2016 192 1

 • Ấn định chỉ số phân loại Dewey assigning dewey numbers - Nguyễn Minh Hiệp

  Ấn định chỉ số phân loại Dewey assigning dewey numbers - Nguyễn Minh Hiệp

  Phân tích chủ đề, chọn chỉ số phân loại, thiết lập chỉ số phân loại,... là những nội dung chính trong bài viết "Ấn định chỉ số phân loại Dewey assigning dewey numbers". Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   15 p dthu 24/03/2016 175 2

 • Xây dựng hệ thuật ngữ thông tin thư viện, góp phần hoàn thiện ngôn ngữ khoa học tiếng Việt

  Xây dựng hệ thuật ngữ thông tin thư viện, góp phần hoàn thiện ngôn ngữ khoa học tiếng Việt

  Xây dựng hệ thuật ngữ cho ngôn ngữ khoa học của ngành thông tin, thư viện là một trong những việc cần được quan tâm và trong bài viết "Xây dựng hệ thuật ngữ thông tin thư viện, góp phần hoàn thiện ngôn ngữ khoa học tiếng Việt" nhấn mạnh đến những khía cạnh ngôn ngữ học của công việc này. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu...

   11 p dthu 24/03/2016 196 2

 • Đảm bảo an toàn thông tin trong thư viện điện tử

  Đảm bảo an toàn thông tin trong thư viện điện tử

  Xây dựng một hệ thống đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) toàn diện, hiệu quả không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt đối với các cơ quan thông tin-thư viện, nơi ATTT còn là một khái niệm khá mới, đội ngũ cán bộ còn yếu về công nghệ thông tin và vấn đề ATTT thường được mặc định chỉ dành cho bộ phận công nghệ thông tin.

   8 p dthu 24/03/2016 247 1

 • Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam

  Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam

  Trong những năm gần đây, số lượng thư viện đại học Việt Nam được đầu tư từ các nguồn: ngân sách nhà nước, từ vốn vay Ngân hàng thế giới, từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài gia tăng đáng kể. Những thư viện này được tổ chức, hoạt động theo mô hình thư viện hiện đại nên đã làm thay đổi diện mạo...

   8 p dthu 24/03/2016 181 1

 • Đặc điểm nghệ thuật Ca Huế

  Đặc điểm nghệ thuật Ca Huế

  Số lượng người hiểu tương đối tường tận về Ca Huế và thật sự yêu thích nó không nhiều. Bài viết này trình bày những đặc điểm của nghệ thuật Ca Huế; trong đó có những điểm chung với các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam và những điểm riêng độc đáo của thể loại Ca Huế. Hi vọng bài viết góp thêm tư liệu nhằm bảo tồn và phát...

   9 p dthu 29/02/2016 648 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số