• Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Những giá trị trường tồn

  Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Những giá trị trường tồn

  Có thể nói, việc vinh danh này là sự thừa nhận những giá trị của Ví, Giặm trong đời sống cộng đồng. Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra ở đây là: Điều gì đã đem lại cho Ví, Giặm vinh dự trở thành một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại? Những giá trị nào của Ví, Giặm đã, đang và sẽ tồn tại vĩnh hằng cùng với thời gian? Bài...

   7 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Ngữ nghĩa của từ ngữ trong hát Ghẹo Thanh Hóa

  Ngữ nghĩa của từ ngữ trong hát Ghẹo Thanh Hóa

  Bài viết góp phần vào việc nghiên cứu lớp từ vựng tiếng Việt trong văn học dân gian, qua đó nhận ra nét độc đáo trong di sản văn hóa tinh thần xứ Thanh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương Thanh Hóa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

   7 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Về dạng thức hát kết thúc trong hát đối đáp nam nữ người Việt

  Về dạng thức hát kết thúc trong hát đối đáp nam nữ người Việt

  Bài viết khảo sát dạng thức hát kết thúc trong hát đối đáp nam nữ người Việt ở cả ba miền đất nước về đặc điểm nội dung và ngôn ngữ nghệ thuật, chỉ ra một số điểm tương đồng và dị biệt trong những bài hát này ở các địa phương ( với các bối cảnh khác nhau, như hát quan họ ở Bắc bộ, hát phường vải ở Trung bộ, hò chèo ghe ở Nam...

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Nâng cao hiệu quả hát hợp xướng trong học đường

  Nâng cao hiệu quả hát hợp xướng trong học đường

  Bài viết đưa ra cái nhìn chung về tình hình hợp xướng tại các trường phổ thông, có sự so sánh đồng thời khẳng định giá trị, ý nghĩa của hợp xướng đối với việc giáo dục phẩm chất của con người; đáp ứng nhu cầu xã hội ngày nay đồng thời hợp với xu thế phát triển thế giới và tạo được sự hứng thú cho giáo viên cùng học sinh, nâng cao...

   5 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên ngành cao đẳng sư phạm âm nhạc

  Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên ngành cao đẳng sư phạm âm nhạc

  Thanh nhạc là môn học đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên ngành sư phạm âm nhạc. Môn học này chiếm thời lượng nhiều nhất và được học suốt cả 3 năm học, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng ca hát, có giọng hát tốt để phục vụ công tác giảng dạy âm nhạc ở trường phổ thông và tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Bài viết này đề...

   6 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Tâm thức về biển trong hò Bả Trạo ở Nam Trung Bộ

  Tâm thức về biển trong hò Bả Trạo ở Nam Trung Bộ

  Bài viết trình bày tâm thức về biển trong tư tưởng tín ngưỡng của hò Bả trạo - tục thờ thần Nam Hải (cá Ông), tâm thức về biển trong môi trường diễn xướng của hò Bả trạo - lễ Cầu ngư, hò Bả trạo - chuyến hành trình trên biển.

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Bản sắc dân tộc qua các tiết mục thanh nhạc trong Opera Việt Nam

  Bản sắc dân tộc qua các tiết mục thanh nhạc trong Opera Việt Nam

  Trong lịch sử, âm nhạc Việt Nam đã trải qua nhiều lần giao thoa tiếp biến với âm nhạc các dân tộc khác trên thế giới. Điều đó làm cho âm nhạc Việt Nam càng trở nên phong phú đa dạng hơn. Nhạc sĩ trong sáng tác và nghệ sĩ trong biểu diễn luôn có ý thức dân tộc, thể hiện tinh thần độc lập dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật. Họ đã tiếp thu,...

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Khai thác giá trị của thực hành Then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian

  Khai thác giá trị của thực hành Then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian

  Không chỉ là một nghi lễ tâm linh, từ góc nhìn nghệ thuật, thực hành Then của các dân tộc thiểu số Thái, Tày, Nùng còn là một loại hình văn nghệ dân gian độc đáo. Bằng phương pháp phân tích tư liệu, so sánh đối chiếu, phỏng vấn sâu, bài viết đã chỉ ra thế mạnh và hạn chế của diễn xướng dân gian Việt Nam với tư cách một nguồn tài nguyên du...

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Mối tương quan giữa nghệ thuật âm nhạc và một số loại hình nghệ thuật khác

  Mối tương quan giữa nghệ thuật âm nhạc và một số loại hình nghệ thuật khác

  Âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật mà chúng ta rất dễ bắt gặp trong cuộc sống. Bên cạnh đó, còn một số loại hình nghệ thuật phổ biến khác như: múa, văn học, sân khấu, kiến trúc, điện ảnh.v.v. Mặc dù các loại hình nghệ thuật này đều có nét đặc thù riêng nhưng chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bài viết nhằm giúp...

   6 p dthu 26/10/2020 3 0

 • Phương pháp mở rộng âm vực giọng hát cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc

  Phương pháp mở rộng âm vực giọng hát cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc

  Trong quá trình học hát, nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của người học là mở rộng âm vực giọng hát. Muốn làm được điều đó, cần phải kiên trì luyện tập đúng phương pháp để đồng nhất màu sắc của các âm khu, nghĩa là làm cho giọng hát vang lên trên toàn bộ âm vực. Đây cũng là tiêu chí để đánh giá giọng hát được đào tạo bài bản về...

   6 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Những giá trị về giáo dục thẩm mỹ được hình thành trong nhận thức của sinh viên các lớp tiểu học qua việc học tập các học phần âm nhạc

  Những giá trị về giáo dục thẩm mỹ được hình thành trong nhận thức của sinh viên các lớp tiểu học qua việc học tập các học phần âm nhạc

  Sinh viên ngành tiểu học cần được hình thành giá trị thẩm mỹ về âm nhạc qua việc học các học phần âm nhạc. Điều đó có vai trò quan trọng trong việc dạy âm nhạc cho học sinh bậc tiểu học. Giúp học sinh tiểu học có định hướng đúng về giá trị thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh trong cuộc sống. Đó là mục tiêu mà giáo dục âm nhạc cần đạt được.

   12 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Một số nội dung nhận diện quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

  Một số nội dung nhận diện quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

  Trong những năm gần đây, tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp nhất là vấn đề liên quan đến chính trị; cùng với đó là những khó khăn về kinh tế - xã hội, đây chính là cơ hội các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tác những luận điệu sai trái nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước...

   6 p dthu 26/10/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số