• Tài liệu Phân tích mức độ thỏa đáng của chế độ an sinh xã hội từ nguồn thuế tại Việt Nam

  Tài liệu Phân tích mức độ thỏa đáng của chế độ an sinh xã hội từ nguồn thuế tại Việt Nam

  Tài liệu trình bày cách tiếp cận trong đánh giá mức độ thỏa đáng của các chế độ trợ cấp được trả từ nguồn thuế tại Việt Nam; So sách quốc tế về các giá trị trợ cấp; Cơ sở đánh giá thỏa đáng trên bình diện quốc gia; Xác định các chế độ trợ cấp thỏa đáng trong bối cảnh quốc gia; Hệ số điều chỉnh các mức trợ cấp.

   93 p dthu 29/06/2021 27 0

 • Tạp chí Môi trường: Số 4/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2020 trình bày các nội dung chính sau: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ môi trường, chuẩn bị Hội nghị chuyên đề về kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý chất thải rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của...

   58 p dthu 27/06/2020 99 1

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 697/2019

  Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 697/2019

  Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 697/2019 trình bày một số nội dung sau: Áp dụng mô hình Mike SHE kết hợp sử dụng sản phẩm mưa dự báo IFS dự báo lưu lượng đến hồ lưu vực sông Trà Khúc Sông Vệ, điều tra và đúc kết tri thức của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu trong ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan, trích xuất đường bờ...

   67 p dthu 28/04/2020 97 1

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 689/2018

  Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 689/2018

  Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 689/2018 trình bày các nội dung sau: Tác động của bụi đến nhiệt độ trên khu vực Việt Nam và lân cận, nghiên cứu đánh giá đặc điểm khí hậu khu vực Đông Bắc Bộ thời kỳ 1970 - 2017, dự tính khí hậu năm tỉnh duyên hải Bắc Bộ - Ứng dụng thông tin khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2040, sử...

   71 p dthu 28/04/2020 85 1

 • Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018

  Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018

  Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước hoạt động thủy lợi, tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng, xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Tây Nam Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

   80 p dthu 28/04/2020 104 2

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước dưới góc nhìn thể chế, dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp chuyển giá và một số giải pháp trong cuộc đấu tranh chống chuyển giá, hoàn thiện thủ tục kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo...

   77 p dthu 28/04/2020 103 1

 • Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải: Số 60/2019

  Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải: Số 60/2019

  Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải: Số 60/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của độ biến dạng của phép chiếu hải đồ mercator tới công tác dẫn tàu an toàn, nghiên cứu ứng dụng dẫn đường theo định vị thủy âm trợ giúp hệ thống dẫn đường quán tính, nghiên cứu xác định thời gian của chu kỳ bảo trì xéc măng phù hợp cho động...

   104 p dthu 25/03/2020 105 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa, một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường, đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020,... Mời các bạn cùng...

   51 p dthu 25/03/2020 97 1

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 37/2019

  Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 37/2019

  Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 37/2019 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển năng lượng thông minh: Ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam cần có quy hoạch không gian cho phát triển năng lượng tái tạo biển, tìm cách giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, mang điện mặt trời ra đảo Thổ...

   33 p dthu 25/03/2020 93 1

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 38/2019

  Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 38/2019

  Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 38/2019 trình bày các nội dung chính sau: Báo cáo EOR19: Phát triển tối đa năng lượng tái tạo giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, EVN huy động nguồn vốn cho các dự án điện mặt trời, EVN kiến nghị bổ sung quy hoạch công trình điện giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo, tìm cách giải quyết...

   33 p dthu 25/03/2020 95 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 3/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 3/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 3/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, tăng cường các hoạt động hợp tác triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   84 p dthu 25/12/2019 107 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 1/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh, liên ngành tại lưu vực sông Cầu, một số kết quả bước đầu trong tiếp nhận, xử lý thông tin thông qua đường dây nóng về môi trường,... Mời các bạn...

   58 p dthu 25/12/2019 107 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số