• Communication activities in Khmer language in Vietnam

  Communication activities in Khmer language in Vietnam

  This article initially explores the types of communication in the Khmer language, analyzes some of the achieved results and the remaining limitations and difficulties. On that basis, proposing solutions to overcome difficulties to improve the effectiveness of communication activities in the Khmer language in the current context.

   7 p dthu 28/04/2020 36 1

 • Giải pháp nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

  Giải pháp nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

  Trên cơ sở khái quát về kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển và phân tích thực trạng, môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong thời gian qua, bài viết tập trung đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam. Từ đó tìm ra những tồn tại và rào cản phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta. Cuối...

   13 p dthu 25/12/2018 125 1

 • Chapter 5: Income and substitution effects

  Chapter 5: Income and substitution effects

  Chapter 5: Income and substitution effects heilps you know how will changes in prices and income influence influence consumer’s optimal choices? We will look at partial derivatives, It includes Demand Functions, Simple property of demand functions, Changes in Income, Normal goods,...

   61 p dthu 27/10/2015 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số