• Ví dặm xứ Nghệ từ truyền thống đến hiện đại

  Ví dặm xứ Nghệ từ truyền thống đến hiện đại

  Bài viết đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát triển ví dặm theo nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn phát triển, truyền thống và hiện đại, dân tộc với nhân loại.

   6 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Hiện tượng nối âm trong bài hát tiếng Anh

  Hiện tượng nối âm trong bài hát tiếng Anh

  Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu và chỉ ra các khác biệt giữa hiện tượng nối âm trong các bài hát tiếng Anh so với hiện tượng nối âm trong hoạt động giao tiếp bằng lời thông thường. Bài viết cũng đề xuất những điểm người dạy cần lưu ý khi sử dụng các bài hát để dạy về hiện tượng nối âm.

   6 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Bản sắc người Nghệ - nhìn từ dân ca Ví, Giặm

  Bản sắc người Nghệ - nhìn từ dân ca Ví, Giặm

  Bằng lý thuyết phương ngữ học, bản sắc văn hóa, biến đổi văn hóa, từ các yếu tố địa lý, lịch sử, tính cách con người xứ Nghệ và phương ngữ Nghệ - Tĩnh với tư cách là một tiểu vùng văn hóa (cultural subregion), bài viết đã tìm hiểu sự thể hiện bản sắc văn hóa của con người xứ Nghệ ở một phương diện sáng tạo nghệ thuật đặc sắc...

   14 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Kỹ Thuật Bel Canto trong đào tạo thanh nhạc Việt Nam

  Kỹ Thuật Bel Canto trong đào tạo thanh nhạc Việt Nam

  Ngày nay, công tác đào tạo thanh nhạc ở Việt Nam trên cơ sở kết hợp kỹ thuật bel canto với nghệ thuật hát truyền thống Việt Nam được áp dụng từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Đây là sự phối hợp ứng dụng khoa học giữa kỹ thuật thanh nhạc với ngữ âm tiếng Việt và trở thành nguyên tắc trong đào tạo thanh nhạc chính thống ở nhà trường.

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Tìm hiểu nguồn gốc hát Ví của xứ Nghệ xét trong mối quan hệ với “Việt ca”

  Tìm hiểu nguồn gốc hát Ví của xứ Nghệ xét trong mối quan hệ với “Việt ca”

  Bằng việc phối hợp các điểm nhìn từ ngôn ngữ - lịch sử - văn hóa để xem xét mối quan hệ giữa “Việt ca” và hát Ví của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay, chúng tôi nhận thấy một số điểm tương đồng về cách thực hành, lối đặt lời hát, cách biểu hiện cảm xúc của người hát… giữa hai di sản này. Qua đó có thể thấy...

   8 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay

  Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay

  Nghiên cứu đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu, phương pháp điền dã dân tộc học.

   13 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Những giá trị trường tồn

  Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Những giá trị trường tồn

  Có thể nói, việc vinh danh này là sự thừa nhận những giá trị của Ví, Giặm trong đời sống cộng đồng. Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra ở đây là: Điều gì đã đem lại cho Ví, Giặm vinh dự trở thành một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại? Những giá trị nào của Ví, Giặm đã, đang và sẽ tồn tại vĩnh hằng cùng với thời gian? Bài...

   7 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Ngữ nghĩa của từ ngữ trong hát Ghẹo Thanh Hóa

  Ngữ nghĩa của từ ngữ trong hát Ghẹo Thanh Hóa

  Bài viết góp phần vào việc nghiên cứu lớp từ vựng tiếng Việt trong văn học dân gian, qua đó nhận ra nét độc đáo trong di sản văn hóa tinh thần xứ Thanh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương Thanh Hóa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

   7 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Về dạng thức hát kết thúc trong hát đối đáp nam nữ người Việt

  Về dạng thức hát kết thúc trong hát đối đáp nam nữ người Việt

  Bài viết khảo sát dạng thức hát kết thúc trong hát đối đáp nam nữ người Việt ở cả ba miền đất nước về đặc điểm nội dung và ngôn ngữ nghệ thuật, chỉ ra một số điểm tương đồng và dị biệt trong những bài hát này ở các địa phương ( với các bối cảnh khác nhau, như hát quan họ ở Bắc bộ, hát phường vải ở Trung bộ, hò chèo ghe ở Nam...

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Nâng cao hiệu quả hát hợp xướng trong học đường

  Nâng cao hiệu quả hát hợp xướng trong học đường

  Bài viết đưa ra cái nhìn chung về tình hình hợp xướng tại các trường phổ thông, có sự so sánh đồng thời khẳng định giá trị, ý nghĩa của hợp xướng đối với việc giáo dục phẩm chất của con người; đáp ứng nhu cầu xã hội ngày nay đồng thời hợp với xu thế phát triển thế giới và tạo được sự hứng thú cho giáo viên cùng học sinh, nâng cao...

   5 p dthu 26/10/2020 1 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên ngành cao đẳng sư phạm âm nhạc

  Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên ngành cao đẳng sư phạm âm nhạc

  Thanh nhạc là môn học đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên ngành sư phạm âm nhạc. Môn học này chiếm thời lượng nhiều nhất và được học suốt cả 3 năm học, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng ca hát, có giọng hát tốt để phục vụ công tác giảng dạy âm nhạc ở trường phổ thông và tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Bài viết này đề...

   6 p dthu 26/10/2020 2 0

 • Tâm thức về biển trong hò Bả Trạo ở Nam Trung Bộ

  Tâm thức về biển trong hò Bả Trạo ở Nam Trung Bộ

  Bài viết trình bày tâm thức về biển trong tư tưởng tín ngưỡng của hò Bả trạo - tục thờ thần Nam Hải (cá Ông), tâm thức về biển trong môi trường diễn xướng của hò Bả trạo - lễ Cầu ngư, hò Bả trạo - chuyến hành trình trên biển.

   8 p dthu 26/10/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số