• Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 79/2016

  Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 79/2016

  Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Phát huy giá trị di sản Hán Nôm trong các di tích ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đặc điểm nghệ thuật múa của người Tà Ôi, biến đổi văn hóa gia đình - Thực trạng và giải pháp, phật viện Đồng Dương và cuộc giao tranh đầu tiên giữa Đại Việt với Chiêm Thành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p dthu 26/09/2019 13 0

 • Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 80/2016

  Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 80/2016

  Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tính mùa vụ trong du lịch; di sản địa danh biển đảo Việt Nam - Nhận diện quá trình thành tạo và giá trị của chúng từ một số thuyết lý địa danh hiện đại, khai sinh chữ Quốc ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p dthu 26/09/2019 8 0

 • Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 81/2016

  Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 81/2016

  Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Kinh tế và văn hóa vật chất truyền thống của người Việt trên vùng đất An Khê (Gia Lai), lễ hội dân gian người Việt ở ven biển tỉnh Ninh Thuận, vài nét về địa danh và địa giới hành chính Quảng Nam, nhận diện một số vấn đề làng xã ven biển Đà Nẵng đầu thế kỷ XIX qua tư liệu...

   72 p dthu 26/09/2019 12 0

 • Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 82/2016

  Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 82/2016

  Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2000 - 2015 dưới góc độ tổng cung - Thực trạng và định hướng giải pháp đổi mới; 200 năm vua Gia Long tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, tính dung hợp trong văn hóa truyền thống Đà Nẵng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p dthu 26/09/2019 7 0

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 1/2001

  Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 1/2001

  Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 1/2001 trình bày các nội dung chính sau: Điều chỉnh cơ cấu - chuyển giao công nghệ - xúc tiến thị trường, một số vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước,... Mời quý độc giả đón đọc nội dung Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số này.

   69 p dthu 26/09/2019 9 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 10 năm 2002" sau đây. Hy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   105 p dthu 26/09/2019 10 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 7 năm 2002" sau đây. Hy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   102 p dthu 26/09/2019 8 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 8 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 8 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 8 năm 2002" sau đây. Hy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   101 p dthu 26/09/2019 8 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 11 năm 2002" sau đây. Hy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   111 p dthu 26/09/2019 9 0

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 9 năm 2002" sau đây. Hy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   101 p dthu 26/09/2019 8 0

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018 có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Diễn đàn khoa học - công nghệ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, khoa học và đời sống, khoa học công nghệ và nước ngoài. Mỗi phần báo cáo nhiều đề tài, chủ đề khác nhau, giúp bạn nắm được tình hình về lĩnh vực khoa học công nghệ qua lăng kính...

   68 p dthu 26/09/2019 8 0

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018

  Mời các bạn tham khảo "Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018" với những bài viết sau: Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất, nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa gạo của Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam trong kỷ nguyên kỹ thuật số, chuẩn bị cho tương lai của trí tuệ nhân...

   68 p dthu 26/09/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số