• Ebook Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương: Phần 1

  Ebook Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương: Phần 1

  Cuốn sách "Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phúc lợi xã hội - những tiền đề lý thuyết và cơ sở pháp lý; đặc điểm đội ngũ và đời sống của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương; thực...

   159 p dthu 23/01/2024 57 0

 • Ebook Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương: Phần 2

  Ebook Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những hệ quả của hiện trạng hệ thống phúc lợi xã hội; phúc lợi xã hội - trách nhiệm và mô hình phúc lợi xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa....

   141 p dthu 23/01/2024 29 0

 • Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 1

  Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 1

  Cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa" là một tập hợp các bài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến các vấn đề dân sinh và phát triển xã hội hài hòa của các nhà khoa học thuộc Viện Triết học. Phần 1 cuốn sách là các bài viết: Quan điểm dân sinh và triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh, dân sinh - nền tảng cho việc xây dựng xã hội hài hoà; chú...

   120 p dthu 23/01/2024 39 0

 • Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 2

  Ebook Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa" trình bày các nội dung: Tư tưởng dân sinh và những giải pháp cơ bản để thực hiện trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong tư tưởng dân sinh của Tôn Trung Sơn; một vài suy tư lý luận về vấn đề dân sinh; vấn đề dân sinh trong Đại Việt sử...

   183 p dthu 23/01/2024 29 0

 • Ebook Các trò chơi và hoạt động ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo-Theo chủ đề

  Ebook Các trò chơi và hoạt động ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo-Theo chủ đề

  Cuốn sách "Các trò chơi và hoạt động ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo-Theo chủ đề" gồm các chủ đề chính như: Trường mầm non; bản thân; gia đình; nghề nghiệp; thế giới thực vật; nước và các hiện tượng thiên nhiên; giao thông; quê hương-đất nước-Bác Hồ; trường tiểu học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p dthu 23/01/2024 31 0

 • Ebook Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học: Phần 1

  Ebook Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học: Phần 1

  Cuốn sách "Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái lược về chữ viết; chứ viết tiếng Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p dthu 23/01/2024 44 0

 • Ebook Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học: Phần 2

  Ebook Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học: Phần 2

  Cuốn sách "Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: dạy tập viết ở tiểu học; dạy chính tả ở tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p dthu 23/01/2024 39 0

 • Ebook Dạy học đọc hiểu ở tiểu học: Phần 1

  Ebook Dạy học đọc hiểu ở tiểu học: Phần 1

  Cuốn sách "Dạy học đọc hiểu ở tiểu học" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những cơ sở khoa học của việc dạy học đọc hiểu của tiểu học; cơ sở thực tiễn của việc dạy học đọc hiểu ở tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p dthu 23/01/2024 27 0

 • Ebook Dạy học đọc hiểu ở tiểu học: Phần 2

  Ebook Dạy học đọc hiểu ở tiểu học: Phần 2

  Cuốn sách "Dạy học đọc hiểu ở tiểu học" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những yêu cầu và cách thức dạy học đọc hiểu ở các lớp 1,2,3,4,5. Mời các bạn cùng tham khảo!

   204 p dthu 23/01/2024 53 0

 • Giáo trình Quản lý thư viện và trung tâm thông tin: Phần 1

  Giáo trình Quản lý thư viện và trung tâm thông tin: Phần 1

  Giáo trình Quản lý thư viện và trung tâm thông tin phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý thuyết chung về tổ chức quản lý và tổ chức quản lý trong cơ quan thư viện-thông tin; tổ chức lao động trong cơ quan thư viện-thông tin; cơ cấu tổ chức một số loại hình thư viện và cơ quan thông tin ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p dthu 23/01/2024 42 0

 • Giáo trình Quản lý thư viện và trung tâm thông tin: Phần 2

  Giáo trình Quản lý thư viện và trung tâm thông tin: Phần 2

  Giáo trình Quản lý thư viện và trung tâm thông tin phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: kế hoạch và báo cáo công tác thư viện-thông tin; thống kê trong các cơ quan thư viện-thông tin; kinh tế hoạt động trong cơ quan thư viện-thông tin; công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và công tác thanh tra thư viện-thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p dthu 23/01/2024 48 0

 • Ebook Chiến lược quản lý nhãn hiệu: Phần 1

  Ebook Chiến lược quản lý nhãn hiệu: Phần 1

  Cuốn sách "Chiến lược quản lý nhãn hiệu" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực thể nhãn hiệu; những nguyên tắc mới trong quản lý nhãn hiệu; đưa ra nhãn hiệu mới; duy trì một nhãn hiệu lâu dài. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p dthu 23/01/2024 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dthu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdthu200vi