• Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải) trình bày các nội dung: Tài nguyên nước và sinh cảnh vi sinh vật nước, vi sinh vật học nước, chuyển hóa vật chất do vi sinh vật trong nước, ô nhiễm nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p dthu 09/01/2017 1 0

 • Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Nước thải và các quá trình sinh học xảy ra trong nước thải, các phương pháp sơ bộ xử lý nước thải, công nghệ sinh học xử lý nước ô nhiễm và nước thải, xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   280 p dthu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 1

  Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kinh tế sản xuất, kinh tế chất thải, khái quát chung về chất thải rắn; thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p dthu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 2

  Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp, các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.

   109 p dthu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 1

  Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 1

  "Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức" tập hợp những bài viết ghi lại những dấu ấn đáng nhớ của những năm tháng không thể nào quên tại chiến trường Điện Biên. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   126 p dthu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 2

  Ebook Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Nhật ký chiến dịch Điện Biên Phủ, văn công phục vụ bộ đội ở Điện Biên Phủ, bài Hò kéo pháo nhìn dưới góc độ lịch sử, nhớ đồng đội cũ, những điều kỳ diệu trong chiến dịch Điện Biên Phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p dthu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 1

  Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội" giới thiệu tới người đọc các nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong các thời kỳ: Tiền thăng Long, thời Lý - Trần, thời kỳ nhà Hậu Lê dựng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p dthu 09/01/2017 1 0

 • Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 2

  Ebook Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long, Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong các thời kỳ vua Quang Trung chống xâm lược Mãn Thanh; thời kỳ chống quân xâm lược dưới triều Nguyễn, nhân vật lịch sử thời Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   183 p dthu 09/01/2017 1 0

 • Ebook Điện Biên Phủ - Tuổi trẻ lập công: Phần 1

  Ebook Điện Biên Phủ - Tuổi trẻ lập công: Phần 1

  Cuốn sách "Điện Biên Phủ - Tuổi trẻ lập công" giới thiệu tới người đọc diễn biến cũng như những chiến công của các chiến sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách để cùng tìm hiểu "Mường Thanh - Điện Biên Phủ đến chiến dịch Điện Biên Phủ"

   90 p dthu 09/01/2017 4 0

 • Ebook Điện Biên Phủ - Tuổi trẻ lập công: Phần 2

  Ebook Điện Biên Phủ - Tuổi trẻ lập công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điện Biên Phủ - Tuổi trẻ lập công", phần 2 trình bày các nội dung Phần "Chiến dịch Điện Biên Phủ" và "Sống mãi tinh thần Điện Biên Phủ, trẻ mãi với tuổi trẻ Điện Biên Phủ". Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p dthu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Cát Bi - Đường 5 Điện Biên Phủ: Phần 1

  Ebook Cát Bi - Đường 5 Điện Biên Phủ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cát Bi - Đường 5 Điện Biên Phủ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ - Quyết chiến quyết thắng, Điện Biên Phủ - Góc nhìn từ các phía, Cát Bi rực lửa - Đường 5 quận khởi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p dthu 09/01/2017 2 0

 • Ebook Cát Bi - Đường 5 Điện Biên Phủ: Phần 2

  Ebook Cát Bi - Đường 5 Điện Biên Phủ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cát Bi - Đường 5 Điện Biên Phủ", phần 2 trình bày các nội dung: Cát Bi rực lửa - Đường 5 quận khởi, cảm xúc điện Biên Phủ - Cát Bi - Đường 5, các văn kiện của Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phát huy truyền thống lịch sử Điện Biên Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   194 p dthu 09/01/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số