• Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp là sự tổng hợp những kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian qua của nhóm tác giả. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Cây công nghiệp" trình bày các nội dung: Cây cà phê, cây cao su, cây mía. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p dthu 28/11/2023 6 0

 • Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỳ thuật trồng một số cây công nghiệp chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ngành khoa học cây trồng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần...

   174 p dthu 28/11/2023 5 0

 • Giáo trình Trồng trọt cơ bản: Phần 2 (Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp)

  Giáo trình Trồng trọt cơ bản: Phần 2 (Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp)

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Trồng trọt cơ bản: Phần 2 (Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sản xuất rau an toàn; kỹ thuật trồng lúa, kỹ thuật trồng ngô; kỹ thuật trồng hoa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p dthu 28/11/2023 5 0

 • Giáo trình Trồng trọt cơ bản: Phần 1 (Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp)

  Giáo trình Trồng trọt cơ bản: Phần 1 (Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp)

  Giáo trình Trồng trọt cơ bản: Phần 1 (Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: làm đất; dinh dưỡng của cây trồng; kỹ thuật nhân giống cây trồng; sinh trưởng và phát triển của thực vật; đại cương về bảo vệ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p dthu 28/11/2023 6 0

 • Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2 Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quy hoạch cải tạo hiện đại hóa hệ thống thủy nông; quản lý hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p dthu 28/11/2023 3 0

 • Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2 Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng công trình trong hệ thống thủy nông; quản lý thiết bị hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt; hiệu ích trong quản lý khai tác công trình thủy nông. Mời các bạn...

   125 p dthu 28/11/2023 3 0

 • Giáo trình Bón phân cho cây trồng: Phần 1

  Giáo trình Bón phân cho cây trồng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Bón phân cho cây trồng" cung cấp cho người đọc các kiến thức hai chương đầu cuốn sách bao gồm: Bón phân cho cây lương thực, bón phân cho cây rau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p dthu 28/11/2023 6 0

 • Giáo trình Bón phân cho cây trồng: Phần 2

  Giáo trình Bón phân cho cây trồng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Bón phân cho cây trồng" cung cấp cho người đọc nội dung hai chương cuối sách, bao gồm: Bón phân cho cây ăn quả, bón phân cho cây công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p dthu 28/11/2023 4 0

 • Giáo trình Trồng trọt chuyên khoa (Dùng giảng dạy cho sv ngoại khoa): Phần 1 - PGS. TS Trần Ngọc Ngoạn

  Giáo trình Trồng trọt chuyên khoa (Dùng giảng dạy cho sv ngoại khoa): Phần 1 - PGS. TS Trần Ngọc Ngoạn

  Giáo trình Trồng trọt chuyên khoa (Dùng giảng dạy cho sv ngoại khoa): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nêu tình hình chung; đặc điểm sinh thái và sinh vật học; biện pháp kỹ thuật thâm canh cây lúa; cây ngô; nấm ăn; cây ăn quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p dthu 28/11/2023 8 0

 • Giáo trình Trồng trọt chuyên khoa (Dùng giảng dạy cho sv ngoại khoa): Phần 2 - PGS. TS Trần Ngọc Ngoạn

  Giáo trình Trồng trọt chuyên khoa (Dùng giảng dạy cho sv ngoại khoa): Phần 2 - PGS. TS Trần Ngọc Ngoạn

  Giáo trình Trồng trọt chuyên khoa (Dùng giảng dạy cho sv ngoại khoa): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đặc điểm sinh vật học và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh; giá trị kinh tế, tình hình sản xuất; kỹ năng trồng trọt cây chè; cây đậu tương; cây sắn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p dthu 28/11/2023 7 0

 • Giáo trình Thủy nông (Dành cho ngành trồng trọt): Phần 2

  Giáo trình Thủy nông (Dành cho ngành trồng trọt): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thủy nông (Dành cho ngành trồng trọt): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hệ thống tưới; khảo sát và quy hoạch hệ thống thuỷ nông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p dthu 28/11/2023 4 0

 • Giáo trình Thủy nông (Dành cho ngành trồng trọt): Phần 1

  Giáo trình Thủy nông (Dành cho ngành trồng trọt): Phần 1

  Giáo trình Thủy nông (Dành cho ngành trồng trọt): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nguyên lý điều tiết nước cho cây trồng; chế độ tưới nước cho cây trồng; phương pháp tưới và kỹ thuật tưới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p dthu 28/11/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dthu