• Giáo trình Địa chất môi trường: Phần 1 - Nguyễn Đình Hoè

  Giáo trình Địa chất môi trường: Phần 1 - Nguyễn Đình Hoè

  Giáo trình Địa chất môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm về môi trường địa chất và khoa học địa chất môi trường nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa chất môi trường; những đặc điểm của địa chất môi trường; động lực môi trường địa chất; tai biến địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   171 p dthu 23/09/2023 13 0

 • Giáo trình Địa chất môi trường: Phần 2 - Nguyễn Đình Hoè

  Giáo trình Địa chất môi trường: Phần 2 - Nguyễn Đình Hoè

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Địa chất môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: địa chất y học; đánh giá môi trường địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p dthu 23/09/2023 6 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Đánh giá ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên, địa lý dân cư, địa lí nông - lâm - ngư nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p dthu 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Địa lí công nghiệp, địa lý các ngành dịch vụ, lí luận dạy học địa lí kinh tế - Xã hội Việt Nam (Phần đại cương). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p dthu 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Địa lí kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Địa lí kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam" trình bày các nội dung: Thiên nhiên và con người Việt Nam, tố chức lãnh thổ các ngành kinh tế chủ yếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   388 p dthu 23/09/2023 6 0

 • Giáo trình Địa lí kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Giáo trình Địa lí kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Trong Địa lí học, vấn đề tổ chức lãnh thổ có vai trò đặc biệt quan trọng và gắn liền với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam" trình bày các nội dung chương 3 - Tổ chức lãnh thổ vùng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   241 p dthu 23/09/2023 5 0

 • Giáo trình Đại cương Địa lí Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Đại cương Địa lí Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Đại cương Địa lí Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: vị trí Địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam; đặc điểm tự nhiên Việt Nam; đặc điểm dân cư, dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p dthu 23/09/2023 7 1

 • Giáo trình Đại cương Địa lí Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Đại cương Địa lí Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đại cương Địa lí Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các ngành kinh tế Việt Nam; các vùng kinh tế-xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p dthu 23/09/2023 6 1

 • Giáo trình Hóa sinh thực vật: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh thực vật: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh thực vật: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: trao đổi chất và năng lượng sinh học; vitamin; enzyme và sự xúc tác sinh học; carbohydrate và sự trao đổi carbohydrate trong cơ thể thực vật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p dthu 23/09/2023 3 0

 • Giáo trình Hóa sinh thực vật: Phần 2

  Giáo trình Hóa sinh thực vật: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hóa sinh thực vật: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: protein và sự trao đổi protein trong cơ thể thực vật; mối liên quan giữa các chất trong trao đổi chất; các chất có nguồn gốc thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p dthu 23/09/2023 3 0

 • Bài tập Giải tích (Giáo trình Toán - Tập 1): Phần 2

  Bài tập Giải tích (Giáo trình Toán - Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập Giải tích" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tích phân một lớp, tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân suy rộng phụ thuộc tham số; chuỗi số, dãy và chuỗi hàm; tích phân bội, tích phân đường mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p dthu 23/09/2023 14 2

 • Bài tập Giải tích (Giáo trình Toán - Tập 1): Phần 1

  Bài tập Giải tích (Giáo trình Toán - Tập 1): Phần 1

  Mỗi chương trong cuốn "Bài tập Giải tích" cung cấp cho người đọc giới thiệu tới người đọc các lý thuyết tóm tắt, công thức liên quan, các bài tập cơ bản. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung về giới hạn, tôpo và hàm liên tục trong Rn, phép tính vi phân trong Rn và áp dụng của nó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p dthu 23/09/2023 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dthu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdthu200vi