• Ebook 365 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 365 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn "365 tình huống đàm thoại tiếng Anh" được viết dưới dạng song ngữ Anh – Việt với 365 tình huống đàm thoại tiếng Anh thường gặp trong ngày và cả những tình huống gặp khi đi du lịch, mua sắm, khách sạn ,.v.v... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   146 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Ebook 365 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 365 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 2

  Với 365 tình huống đàm thoại tiếng Anh thường gặp, cuốn sách "365 tình huống đàm thoại tiếng Anh" sẽ giúp các bạn mở rộng thêm vốn từ và nâng cao khả năng Anh ngữ của mình trong giao tiếp. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   295 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Tin học trong hoạt động thông tin thư viện - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tin học trong hoạt động thông tin thư viện - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook "Tin học trong hoạt động thông tin thư viện" đề cập đến những vấn đề cơ bản của tin học tư liệu, các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin - thư viện tự động hóa, cấu trúc sữ liệu, lý thuyết về cơ sở dữ liệu (CSDL), các mô hình dữ liệu và vấn đề thiết kế CSDL, cấu trúc của hệ quản trị CSDL với tệp đảo, phân tích và thiết...

   298 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Từ điển bách khoa Việt Nam (Tập 2): Phần 2 - NXB Từ điển Bách khoa

  Ebook Từ điển bách khoa Việt Nam (Tập 2): Phần 2 - NXB Từ điển Bách khoa

  (BQ) Phần 2 Tập 2 Từ điển bách khoa Việt Nam là các mục từ của vần L đến vần M. Đây là công trình văn hóa khoa học được đầu tư công phu với sự tham gia biên soạn của trên 1200 nhà khoa học trong cả nước công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước.

   440 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 1

  Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 1

  "Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004)" là sự kế thừa kết quả của các cuốn Tổng mục lục và sách dẫn các luận văn đã công bố trên Tập san Văn Sử Địa và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1973) được xuất bản vào năm 1976 và Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1994) được xuất bản vào năm 1995. Ngoài ra bổ...

   190 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Khung phân loại thập phân Dewey rút gọn (Ấn bản 14): Phần 2

  Ebook Khung phân loại thập phân Dewey rút gọn (Ấn bản 14): Phần 2

  (BQ) Tiếp nối phần 1, phần 2 DDC 14 bắt đầu từ Bảng phân loại 400 - Ngôn ngữ trở đi. Nội dung phần này trình bày các nội dung cơ bản, hướng dẫn chi tiết các thể loại tài liệu, chủ đề tài liệu có trong các Bảng mục phân loại 400, 500, 600, 700, 800, 900. Phần cuối là bảng chỉ mục quan hệ và chữ viết tắt trong các Bảng chỉ mục được sắp xếp...

   578 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 2

  Ebook Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004): Phần 2

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu danh tính của các tác giả cũng như danh mục các công trình đã được công bố trên Tạp chí trong vòng 50 năm qua nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử tổ chức biên soạn công trình Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2004). Mời...

   234 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Thị Vang (chủ biên)

  Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Thị Vang (chủ biên)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý kinh tế Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của đại lý kinh tế, những vấn đề cơ bản về tổ chức lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Giáo trình Địa chất cấu tạo: Phần 1 - GS. Lê Như Lai

  Giáo trình Địa chất cấu tạo: Phần 1 - GS. Lê Như Lai

  Giáo trình "Địa chất cấu tạo" được soạn làm tài liệu giảng dạy đại học, cao học, sau đại học cho sinh viên và học viên thuộc các khoa Địa chất, Dầu khí, Mỏ và Kinh tế quản trị doanh nghiệp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và là lài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên các ngành tương ứng của các trường đại học khác. Giáo trình...

   165 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Giáo trình Địa chất cấu tạo: Phần 2 - GS. Lê Như Lai

  Giáo trình Địa chất cấu tạo: Phần 2 - GS. Lê Như Lai

  Tiếp theo ở phần 1, trong phần 2 của giáo trình "Địa chất cấu tạo" sẽ trình bày một số nội dung như: Thớ chẻ và khe nứt, đứt gãy, thế nằm của đá magma, thế nằm của đá biến chất, các cấu trúc cơ bản của trái đất. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và học viên thuộc các khoa Địa chất, Dầu khí, Mỏ và Kinh tế quản trị doanh...

   181 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 2 - Nguyễn Thị Vang (chủ biên)

  Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 2 - Nguyễn Thị Vang (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý kinh tế Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ chức lãnh thổ dịch vụ Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   77 p dthu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Hoàng Việt nhất thống dư địa chí: Phần 1

  Ebook Hoàng Việt nhất thống dư địa chí: Phần 1

  Là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn, mở đầu cho các bộ địa chí có qui mô lớn và những phương chí sau này. Đây là bộ sách lớn đến 10 quyển, ghi chép đầy đủ về các mục như trong bài biểu dâng sách của tác giả Lê Quang Định đã nói, nét nổi bật nhất của bộ sách này chính là việc ghi chép một cách tường tận về hệ thống giao thông...

   505 p dthu 22/10/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số