• Ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop: Phần 1

  Ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop: Phần 1

  Ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop: Phần 1 được biên soạn nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng thực hành thiết kế mô hình sản phẩm trên máy tính. Phần 1 gồm 11 bài tập liên quan đến mô hình solid cụ thể sau: Mô hình vòng đệm, mô hình chốt chặn, mô hình ống lót, mô hình chi tiết 10, mô hình ống bơm,... Để nắm nội dung mời...

   126 p dthu 22/04/2019 2 0

 • Ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop: Phần 2

  Ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop: Phần 2 tiếp tục trình bày các dạng bài tập về lắp ráp các chi tiết khác nhau thành mô hình súng phun, tách các chi tiết để thể hiện trình tự tháo lắp, chuyển mô hình ba chiều thành bản vẽ kỹ thuật hai chiều, mô hình vỏ máy nhắn tin, mô hình vỏ ô tô. Để nắm nội...

   211 p dthu 22/04/2019 2 0

 • Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước (Lý thuyết và thực hành): Phần 2

  Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước (Lý thuyết và thực hành): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán thanh toán vốn đầu tư, kế toán nghiệp vụ huy động, kế toán ngân sách qua ngân hàng, kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các kho bạc nhà nước, phương pháp khóa sổ và lập Báo cáo Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p dthu 22/04/2019 2 0

 • Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Phần 1

  Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Phần 1

  Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Phần 1 do TS. Phan Đức Dũng biên soạn trình bày về tổng quan về Kế toán thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực trạng vận dụng Kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

   70 p dthu 22/04/2019 1 0

 • Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước (Lý thuyết và thực hành): Phần 1

  Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước (Lý thuyết và thực hành): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, sổ sách kế toán và ghi nhận các chuyển biến về tình trạng tài chính, kế toán thu ngân sách nhà nước, kế toán chi ngân sách nhà nước, kế toán nghiệp vụ quản lý quỹ và ngân quỹ. Mời các...

   112 p dthu 22/04/2019 0 0

 • Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Phần 2

  Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Phần 2

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Phần 2 do TS. Phan Đức Dũng biên soạn để nắm bắt những kiến thức về một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống Kế toán và thuế tại Việt Nam.

   140 p dthu 22/04/2019 1 0

 • Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 1

  Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 1

  Giáo trình Luật đất đai: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chế độ sở hữu đất đai, những vấn đề chung về luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   216 p dthu 22/04/2019 2 0

 • Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 2

  Giáo trình Luật đất đai - NXB Hồng Đức: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật đất đai" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quyền của người sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất, các hoạt động đảm bảo việc tranh chấp pháp luật đất đai, thanh tra chuyên ngành đất đai, xử lý vi phạm luật đất đai, giải quyết tố cáo về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   188 p dthu 22/04/2019 2 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi cá bống tượng: Phần 1 - Nguyễn Thị Hồng

  Ebook Kỹ thuật nuôi cá bống tượng: Phần 1 - Nguyễn Thị Hồng

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi cá bống tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm sinh học của cá bống tượng, kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong ao, kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong bể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dthu 22/04/2019 1 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi thủy sản: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi thủy sản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi thủy sản" do NXB Phương Đông phát hành cung cấp cho người đọc các kiến thức về kỹ thuật nuôi sò huyết, kỹ thuật nuôi ngao, kỹ thuật nuôi bào ngư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p dthu 22/04/2019 2 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi cá bống tượng: Phần 2 - Nguyễn Thị Hồng

  Ebook Kỹ thuật nuôi cá bống tượng: Phần 2 - Nguyễn Thị Hồng

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi cá bống tượng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật nuôi cá bống tượng với cá sặc rằn, kỹ thuật sản xuất cá giống, kỹ thuật ương cá bột lên cá giống, phòng và trị bệnh ở cá bống tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dthu 22/04/2019 1 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi cá tra và cá ba sa trong bè: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi cá tra và cá ba sa trong bè: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật nuôi cá tra và cá ba sa trong bè" cung cấp cho người học các kiến thức: Đôi nét về các tra và cá ba sa, xây dựng bè nuôi, phương pháp nuôi vỗ thuần chủng cá bố mẹ, phương pháp sinh sản nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p dthu 22/04/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số