• Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 1

  Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Cẩm nang nghề thư viện” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của thư viện, lược sử quá trình phát triển thư viện, tổ chức sự nghiệp thư viện ở Việt Nam, tin học hóa công tác thư viện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p dthu 25/05/2019 9 1

 • Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 2

  Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xử lý phân tích-tổng hợp tài liệu, thiết kế các ngôi nhà thư viện, thiết kế nội thất thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   479 p dthu 25/05/2019 7 0

 • Ebook Thông tin học: Phần 1

  Ebook Thông tin học: Phần 1

  Cuốn sách "Thông tin học" trình bày những quy luật, phương pháp, phương tiện, giải quyết nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, quản lý, khoa học và công nghệ, văn hóa, trong đó có các hoạt động thông tin thư viện, thư mục ở trình độ khoa học, kỹ thuật cao hơn.

   80 p dthu 25/05/2019 9 0

 • Ebook Thông tin học: Phần 2

  Ebook Thông tin học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thông tin học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phục vụ thông tin và thông tin học, hiệu quả các hệ thống tự động hóa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p dthu 25/05/2019 8 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hội nghị Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương...

   159 p dthu 25/05/2019 10 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam và các hội nghị ban chấp hành Trung ương khóa III (1960-1976), kinh nghiệm lãnh đạo và những vấn đề về lịch...

   308 p dthu 25/05/2019 7 0

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) - NXB Chính trị Quốc gia: Phần 2

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) - NXB Chính trị Quốc gia: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng, các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đầu tiên của Đảng, đặc điểm và ý...

   122 p dthu 25/05/2019 7 0

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) - NXB Chính trị Quốc gia: Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) - NXB Chính trị Quốc gia: Phần 1

  Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc một tài liệu tham khảo về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 -1930) do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ - giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính...

   115 p dthu 25/05/2019 9 0

 • Ebook Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai: Phần 2

  Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, chế độ sử dụng các loại đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tôi cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất...

   191 p dthu 25/05/2019 7 0

 • Ebook Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai: Phần 1

  Nhằm cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc tìm hiểu và vận dụng pháp luật trong thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn "Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai". Phần 1 sẽ trình bày các nội dung chính sau: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất...

   306 p dthu 25/05/2019 9 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p dthu 25/05/2019 8 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách môi trường trên thế giới, định hướng chiến lược BVMT và phát triển bền vững ở Việt Nam, luật môi trường trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p dthu 25/05/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số