• Ebook Đề cương bài giảng Phương pháp dạy trẻ mầm non định hướng trong không gian và thời gian: Phần 1

  Ebook Đề cương bài giảng Phương pháp dạy trẻ mầm non định hướng trong không gian và thời gian: Phần 1

  Cuốn sách Đề cương bài giảng Phương pháp dạy trẻ mầm non định hướng trong không gian và thời gian: Phần 1 có nội dung trình bày về sự hình thành biểu tượng về không gian và dạy trẻ định hướng thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dthu 21/05/2024 4 0

 • Ebook Đề cương bài giảng Phương pháp dạy trẻ mầm non định hướng trong không gian và thời gian: Phần 2

  Ebook Đề cương bài giảng Phương pháp dạy trẻ mầm non định hướng trong không gian và thời gian: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Đề cương bài giảng Phương pháp dạy trẻ mầm non định hướng trong không gian và thời gian" tiếp tục trình bày các nội dung về hình thành biểu tượng về thời gian và dạy trẻ định hướng thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p dthu 21/05/2024 4 0

 • Ebook Khoa học môi trường (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Khoa học môi trường (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Khoa học môi trường" trình bày những nội dung chính sau: Chương I - Các vấn đề chung về khoa học môi trường; Chương II - Các thành phần cơ bản của môi trường; Chương III - Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái học vào môi trường; Chương IV - Các kiểu chính của hệ sinh thái; Chương V - Tài nguyên thiên nhiên; Chương...

   154 p dthu 21/05/2024 4 0

 • Ebook Khoa học môi trường (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Khoa học môi trường (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Khoa học môi trường" trình bày những nội dung chính sau: Chương VII - Tác động của con người đối với môi trường; Chương VIII - Ô nhiễm môi trường; Chương IX - Vấn đề lương thực và nạn đói trên thế giới; Chương X - Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; Chương XI - Giáo dục môi trường; Chương XII -...

   211 p dthu 21/05/2024 4 0

 • Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Công tác xã hội nhóm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Tiến trình công tác xã hội nhóm; Một số kỹ năng cơ bản và kỹ thuật tác nghiệp trong công tác xã hội nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

   127 p dthu 21/05/2024 5 0

 • Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 1

  Giáo trình "Công tác xã hội nhóm: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Chương I: Một số vấn đề chung về công tác xã hội nhóm; Chương II: Nền tảng lý thuyết trong công tác xã hội nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

   127 p dthu 21/05/2024 4 0

 • Giáo trình Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin: Phần 1

  Giáo trình Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin: Phần 1

  Giáo trình "Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin" được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu, trong đó chú trọng kỹ năng đọc để tìm thông tin, nhằm phát triển khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin. Giáo trình được biên soạn theo các nội dung khác nhau của ngành Thư viện - Thông tin gồm...

   150 p dthu 21/05/2024 5 0

 • Giáo trình Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin: Phần 2

  Giáo trình Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin" tiếp tục đề cập đến nội dung của ngành Thư viện-Thông tin nhằm giúp sinh viên làm quen với chủ đề của bài học, cung cấp thông tin, ngữ liệu và phát triển các kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên. Hi vọng rằng giáo trình sẽ mang lại nhiều bổ ích cho sinh viên....

   211 p dthu 21/05/2024 5 0

 • Giáo trình Định chủ đề và định từ khóa tài liệu: Phần 1

  Giáo trình Định chủ đề và định từ khóa tài liệu: Phần 1

  Giáo trình "Định chủ đề và định từ khóa tài liệu: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau đây: Khái quát về định chủ đề và định từ khóa tài liệu; Giới thiệu một số bảng đề mục chủ đề, từ điển từ chuẩn và từ điển từ khóa quy ước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p dthu 21/05/2024 4 0

 • Giáo trình Định chủ đề và định từ khóa tài liệu: Phần 2

  Giáo trình Định chủ đề và định từ khóa tài liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Định chủ đề và định từ khóa tài liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Phương pháp định chủ đề tài liệu; Phương pháp định từ khóa; Phần hướng dẫn tự học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p dthu 21/05/2024 4 0

 • Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới dành cho hệ đại học sư phạm Âm nhạc (Quyển 1 - Phần: Châu Âu): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới dành cho hệ đại học sư phạm Âm nhạc (Quyển 1 - Phần: Châu Âu): Phần 1

  Giáo trình "Lịch sử âm nhạc thế giới dành cho hệ đại học sư phạm Âm nhạc (Quyển 1 - Phần: Châu Âu)" trình bày những nội dung chính sau đây: Âm nhạc trong thời kỳ khởi đầu; Âm nhạc phục hưng; Âm nhạc thế kỷ và nửa đầu thế kỷ XVIII. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

   68 p dthu 21/05/2024 5 0

 • Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới dành cho hệ đại học sư phạm Âm nhạc (Quyển 1 - Phần: Châu Âu): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới dành cho hệ đại học sư phạm Âm nhạc (Quyển 1 - Phần: Châu Âu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Lịch sử âm nhạc thế giới dành cho hệ đại học sư phạm Âm nhạc (Quyển 1 - Phần: Châu Âu)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Âm nhạc nửa sau thế kỷ XVIII; Chủ nghĩa Gổ điển; Trường phái âm nhạc cổ điển Viên;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

   49 p dthu 21/05/2024 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dthu