• Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 2 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 2 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 2 Ứng dụng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại hệ thống thông tin trong DN; Hệ thống thông tin theo cấp ứng dụng; Hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ; Phần mềm máy tính dành cho Marketing.

   37 p dthu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 0 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 0 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn nắm vững các khái niệm, vai trò của HTTT trong DN. Hiểu rõ các HTTT doanh nghiệp và tác động của chúng đến hoạt động kinh doanh, việc ra quyết định và thay đổi cơ cấu tổ chức của DN. Sự cần thiết của Enterprise Resource Planning (ERP) trong DN. Nắm được các qui trình nghiệp vụ chủ...

   7 p dthu 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 Hệ thống thông tin liên doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu HTTT liên doanh nghiệp; Xu thế kinh doanh điện tử; Các loại hình thương mại điện tử; Các ứng dụng của thương mại điện tử; Kinh doanh điện tử;...Mời các bạn tham khảo!

   23 p dthu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 1 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 1 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 1 Khái quát về hệ thống thông tin doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu khái niệm hệ thống và HTTT. Hiểu vai trò quan trọng của hệ thống thông tin trong Doanh nghiệp. Cho ví dụ minh họa những ứng dụng HTTT vào doanh nghiệp có thể hỗ trợ quy trình nghiệp vụ, quản trị ra quyết định, chiến lược...

   32 p dthu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 3 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 3 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 3 Hệ thống thông tin tích hợp cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về hệ thống thông tin tích hợp; Quản lý quan hệ khách hàng CRM; Hệ thống thông tin quản lý chuỗi cung ứng SCM; Hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP.

   66 p dthu 28/09/2021 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 5 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 5 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 5 Phương pháp sưu liệu hệ thống thông tin cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình xây dựng hệ thống thông tin; Mô hình hóa xử lý: Sơ đồ phân cấp chức năng; Mô hình hóa xử lý: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram); Mô hình hóa xử lý: Sơ đồ luồng TT (IFD – Information Flow...

   44 p dthu 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhắc lại kiến thức cơ sở dữ liệu; Khái niệm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Đối tượng xây dựng và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p dthu 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 Điều khiển giao dịch đồng thời cung cấp cho người học những kiến thức như: Kĩ thuật khóa; Khóa 2 pha; Deadlock và Starvation; Kĩ thuật nhãn thời gian; Kĩ thuật sử dụng nhiều phiên bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p dthu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 Giao dịch (transaction) cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Giao dịch (Transaction); Lịch trình; Giao dịch trong SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p dthu 28/09/2021 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Các kỹ thuật phục hồi cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại sự cố; Lịch trình khi phục hồi; Tổng quan về phục hồi; Kĩ thuật Write-Ahead Logging; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Deferred Update; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Immediate Update; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Shadow...

   69 p dthu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Tổ chức lưu trữ cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn hiểu được cách tổ chức lưu trữ cơ sở dữ liệu trong SQL Server; Vận dụng để tổ chức cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dthu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 Backup recovery cung cấp cho người học những kiến thức như: Backup-recovery trong SQL Server 2008; Đặt lịch sao lưu tự động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dthu 28/09/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số