• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhắc lại kiến thức cơ sở dữ liệu; Khái niệm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Đối tượng xây dựng và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p dthu 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 Điều khiển giao dịch đồng thời cung cấp cho người học những kiến thức như: Kĩ thuật khóa; Khóa 2 pha; Deadlock và Starvation; Kĩ thuật nhãn thời gian; Kĩ thuật sử dụng nhiều phiên bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p dthu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 Giao dịch (transaction) cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Giao dịch (Transaction); Lịch trình; Giao dịch trong SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p dthu 28/09/2021 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Các kỹ thuật phục hồi cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại sự cố; Lịch trình khi phục hồi; Tổng quan về phục hồi; Kĩ thuật Write-Ahead Logging; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Deferred Update; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Immediate Update; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Shadow...

   69 p dthu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Tổ chức lưu trữ cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn hiểu được cách tổ chức lưu trữ cơ sở dữ liệu trong SQL Server; Vận dụng để tổ chức cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dthu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 Backup recovery cung cấp cho người học những kiến thức như: Backup-recovery trong SQL Server 2008; Đặt lịch sao lưu tự động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dthu 28/09/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Nội dung giáo trình tập trung vào các vấn đề chính trong 5 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về đồ họa máy tính; Chương 2 - Đồ họa 2 chiều; Chương 3 - Đồ họa 3 chiều; Chương 4 - Các hệ màu; Chương 5 - Các kỹ thuật đồ họa trong bộ Công cụ Adobe After Effect.

   107 p dthu 28/08/2021 16 0

 • Giáo trình Thiết kế đồ họa 3D

  Giáo trình Thiết kế đồ họa 3D

  Giáo trình "Thiết kế đồ họa 3D" được soạn thảo với mục đích giúp người học đi thẳng vào vấn đề, hiểu biết các công cụ và vận dụng chúng một cách trực quan nhất, với những hình ảnh minh họa được chụp kèm theo, những hướng dẫn thực hành cũng như những giải thích về lý thuyết rất rõ ràng. Mỗi bài học trong phần Max cơ bản là một...

   88 p dthu 28/08/2021 24 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 1 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 1 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu - Chương 1: Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tại sao khai phá dữ liệu? Khái niệm khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu và xử lý cơ sở dữ liệu truyền thống, kiểu dữ liệu trong khai phá dữ liệu, kiểu mẫu được khai phá,...

   92 p dthu 28/08/2021 6 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 2 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 2 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 2 - Công nghệ tri thức. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nghịch lý năng suất của công nghệ thông tin, các mô hình khai phá dữ liệu, sơ bộ về khoa học dữ liệu, công nghệ tri thức và kinh tế tri thức.

   77 p dthu 28/08/2021 8 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 3 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 3 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 3 - Hiểu bài toán, hiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hiểu bài toán, hiểu dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, một số thách thức về dữ liệu và mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p dthu 28/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 4 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 4 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 4 - Khai phá luật kết hợp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bán chéo và bán tăng cường, khái niệm cơ sở: tập phổ biến và luật kết hợp, khái niệm cơ sở: Tập phổ biến và luật kết hợp, khái niệm cơ bản: Mẫu phổ biến và luật kết hợp, khái niệm khai phá kết hợp, khái niệm khai phá luật kết hợp, mẫu phổ biến và khai phá...

   75 p dthu 28/08/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số