Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 4 Hệ thống thông tin liên doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu HTTT liên doanh nghiệp; Xu thế kinh doanh điện tử; Các loại hình thương mại điện tử; Các ứng dụng của thương mại điện tử; Kinh doanh điện tử;...Mời các bạn tham khảo!