Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 2 - Trần Thanh Thức

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đất Việt Nam và xây dựng bản đồ đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại đất chính của Việt Nam; Xây dựng bản đồ đất. Mời các bạn cùng tham khảo!