• CHƯƠNG 2. NHU CẦU, ĐỘNG CƠ

  CHƯƠNG 2. NHU CẦU, ĐỘNG CƠ

  Động cơ là động lực của hành vi con người, giữ vị trí chủ đạo trong cấu trúc nhân cách, nó ảnh hưởng tình cảm, cảm xúc, tính cách, năng lực và các quá trình tâm lý của cá nhân. Động cơ hoạt động là sự thôi thúc con người hướng tới một hành động cụ thể nào đó nhằm thoả mãn một hoặc một số nhu cầu.

   101 p dthu 14/09/2012 146 1

 • CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC

  CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC

  Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng Mácxít: Tâm lý là thuộc tính của một thứ vật chất có tổ chức cao, là một hình thức phản ánh đặc biệt của chủ thể đối với hiện thực khách quan. Theo Mác – Lênin: Tâm lý là hiện tượng tinh thần này sinh trong não, điều khiển mọi hoạt động của con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là...

   57 p dthu 14/09/2012 217 2

 • Chương 5. Ứng dụng TLH trong hoạt động Marketing

  Chương 5. Ứng dụng TLH trong hoạt động Marketing

  Nhu cầu tiêu dùng hết sức đa dạng Nhu cầu tiêu dùng luôn luôn phát triển, thay đổi và tăng giảm theo thời gian. Nhu cầu tiêu dùng được sắp xếp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nhu cầu tiêu dùng có tính chu kỳ. Nhu cầu tiêu dùng có thể bổ sung và thay thế cho nhau. Động cơ la động lực bên trong thúc đẩy hành vi, giữ vai trò khởi phát hành vi. Động cơ...

   25 p dthu 14/09/2012 175 1

 • Chương 4. Tâm lý trong hoạt động quản trị

  Chương 4. Tâm lý trong hoạt động quản trị

  Hoạt động quản trị nhằm phối hợp các nguồn lực trong DN để đạt được mục đích KD Khái niệm QTDN: là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các nguồn lực, các hoạt động của DN nhằm đạt được mục đích KD với hiệu quả cao trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn biến động. Đối tượng tác động chủ yếu và trực...

   38 p dthu 14/09/2012 199 1

 • Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua

  Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua

  Cần phải tìm hiểu trước thị trường người tiêu dùng và hành vi mua sắm của người tiêu dùng thì mới có thể xây dựng được những kế hoạch marketing có căn cứ. Thị trường người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân. Nó là thị trường cuối cùng mà các hoạt động kinh tế được tổ chức ra để phục vụ nó.

   36 p dthu 14/09/2012 175 1

 • Thế giới phẳng

  Thế giới phẳng

  Tôi nghĩ cuốn sách này có ích cho các nhà chính trị, các nhà hoạch định chính sách, vì nó trình bày những thách thức của thế giới phẳng đối với Mỹ, với thế giới đang phát triển, với các công ty, nên các loại độc giả này sẽ có thể thấy thông tin và ý tưởng của Freedman gây kích thích.

   509 p dthu 14/09/2012 224 5

 • Vị giám đốc 1 phút

  Vị giám đốc 1 phút

  Công việc là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Ai cũng mong muốn có được một công việc tốt, vừa thể hiện năng lực lao động của bản thân, vừa có thu nhập cao. Tuy nhiên, trên thực tế không dễ dàng tìm được một môi trường làm việc mà ở đó nhân viên phát huy được khả năng tối đa, ở đó người lãnh đạo...

   33 p dthu 14/09/2012 204 2

 • Văn minh làm giàu nguồn gốc của cải

  Văn minh làm giàu nguồn gốc của cải

  Cuốn sách được chia làm bảy chương chính, trọng tâm đặt ở văn hoá kinh doanh và yếu tố giáo dục kinh doanh. Cuốn sách cổ vũ cho tinh thần khởi nghiệp, cho những người dám chấp nhận mạo hiểm trên mặt trận kinh doanh. Cuốn sách như những lời "tiến quân ca" cho những người lính trên thương...

   37 p dthu 14/09/2012 222 4

 • Marketing địa phương - Sự thiển cận trong Marketing (Bình luận với hồi tưởng quá khứ)

  Marketing địa phương - Sự thiển cận trong Marketing (Bình luận với hồi tưởng quá khứ)

  Mọi ngành công nghiệp lớn đều đã từng có thời là một ngành tăng trưởng. Nhưng một số ngành hiện đang lướt trên làn sóng tăng trưởng hồ hởi cũng rất có triển vọng rơi vào bóng đen suy giảm. Những ngành khác từng được cho là những ngành tăng trưởng dày dạn, thực ra cũng đã ngừng tăng trưởng. Trong mọi trường hợp, lý do khiến sự...

   23 p dthu 14/09/2012 196 1

 • Quản lý Marketing trong thế kỷ 21- Quản lý nhãn hiệu

  Quản lý Marketing trong thế kỷ 21- Quản lý nhãn hiệu

  Nếu phải phân chia doanh nghiệp này, tôi sẽ vui lòng nhận các nhãn hiệu, các nhãn hiệu thương mại và lợi thế thương mại, và bạn có thể lấy tất cả gạch và vữa(giá trị tất cả công trình xây dựng) và tôi sẽ làm ăn phát đạt hơn bạn. Tài liệu sẽ giúp bạn hiểu bản chất và chức năng của các nhãn hiệu đối với cả người mua và người bán.

   41 p dthu 14/09/2012 176 2

 • THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

  THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

  I - MỤC ĐÍCH: Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. Thủ tục này áo dụng cho việc tuyển dụng trong toàn bộ công ty.

   28 p dthu 14/09/2012 200 1

 • KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG QUẢN LÝNGUỒN NHÂN LỰC

  KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG QUẢN LÝNGUỒN NHÂN LỰC

  2. Mục tiêu và rào sản về hoạt động nguồn nhân lực hiện nay: 2.1 Những mục tiêu, mong muốn: - Xây dựng hoàn chỉnh bản chức năng nhiệm vụ của các bộ phận vào tháng 12/204 - Xây dựng hoàn chỉnh bản mô tả công việc, yêu cầu công việc, tiêu chuẩn công việc vào tháng 03/2005. 2.2 Những rào cản đã và đang nhận thấy: - Trình độ, kiến thức, kỹ...

   23 p dthu 14/09/2012 170 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số